Prezes Trybunału Konstytucyjnego:

Julia Anna Przyłębska

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego:

Mariusz Roman Muszyński


Pozostali sędziowie:


Leon Kieres

Grzegorz Jędrejek

Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski

Justyn Piskorski

Piotr Leszek Pszczółkowski

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Stanisław Rymar

Piotr Maria Tuleja

Wojciech Aleksander Sych

Michał Warciński

Jarosław Wyrembak

Andrzej Julian Zielonacki

Marek Tadeusz Zubik