Średni wiek sędziów

Sąd 25-35 lat 35-45 lat 45-55 lat 55-65 lat powyżej 65 lat
Rejonowy
Okręgowy
Apelacyjny
Okręgowy wojskowy
Garnizonowy
Wojewódzki administracyjny
Naczelny administracyjny
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny

Posiadane stopnie naukowe przez sędziów

Sąd doktor doktor habilitowany profesor zwyczajny*
Rejonowy
Okręgowy
Apelacyjny
Okręgowy wojskowy
Garnizonowy
Wojewódzki administracyjny
Naczelny administracyjny
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny