Głównym celem Fundacji "Władza bliżej ludzi" jest budowanie w pełni świadomego społeczeństwa obywatelskiego poprzez możliwość bliższego bezpośredniego poznania ludzi wykonywujących najważniejsze zawody w Państwie Polskim. Wizerunek zawodów, który często kreują media odbiega dalece od rzeczywistości. W telewizji, radio, czy prasie przeciętny obywatel nie ma możliwości posłuchania merytorycznej dyskusji, tylko "pseudointelgentnych" programów, których głównym celem jest żerowanie na stereotypach obywateli i dzielenie społeczeństwa na dobrych, złych, lewaków, nacjonalistów, komunistów, itp., bez pokazania szerszego kontekstu.
Pierwszym projektem Fundacji jest niniejsza strona, która ma przybliżyć zawód sędziego "zwykłym" obywatelom. Być może zupełnie inny wizerunek niż sobie wyobrażają. Pokazać, że wbrew powszechnej opinii wszyscy nie są tacy sami, różnią sie między sobą w poglądach, wizji wykonywania zawodu, pochodzą z różnych środowisk, itd.
Strona jest szansą dla samych sędziów, aby mogli budować swój wizerunek w społeczeństwie. Niestety ta grupa zawodowa zupełnie zlekceważyła rolę jaką odgrywa jawność wykonywania zawodu, konsekwentnie przez prawie 30 lat broniąc swojej prywatności, co w ostatecznym rozrachunku doprowadziło do obecnej sytuacji. Nie można mieć zaufania i szaczunku społecznego, będąc jednocześnie anonimowym dla obywatela. Czas najwyższy na zmianę, co zdaje się zauważać same środowisko.
Wszelkie sugestie, uwagi dotyczące portalu jak i samej Fundacji, mile widziane.

Redaktor naczelny Blogprawo.pl
Dawid Wesołowski


sponsor sponsor